• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Sídlo v Praze – vyplatí se vůbec?

Jako podnikatel se můžete dostat do celkem zajímavé situace, kdy je zapotřebí vyřešit umístění sídla své nově vznikající společnosti. Pojďme se společně podívat na naše hlavní město a na skryté výhody i nevýhody tohoto sídla. Vyplatí se vůbec nahlásit Prahu jako své primární sídlo a za jakých podmínek je lepší od této strategie ustoupit? Jako podnikatel nemusíte mít sídlo společnosti tam, kde reálně podnikáte, můžete si vybrat kterékoliv město i městskou část. Právě z těchto důvodů se setkáváme s trendem, kdy celá řada podnikatelů registruje svou společnost do Prahy, je to však za všech okolností výhodné?

Omezení pro sídlo společnosti

Rok 2014 s sebou přinesl celkem dvě zásadní normy bezprostředně ovlivňující podnikání. Z bližší perspektivy se jedná o občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Z toho vychází i nový právní rámec.

Sídlo podnikatele se zapisuje ve veřejném rejstříku. V případě, že se jako fyzická osoba do veřejného rejstříku nezapisujete, automaticky se vaším sídlem stává vaše bydliště nebo místo, kde máte svůj hlavní obchodní závod.

Pokud jako podnikatel a majitel společnosti uvádíte zcela jiné sídlo společnosti, než kde ve skutečnosti je, může se každý skutečného sídla dovolat. Podnikatel v takové skutečnosti nemá možnost neposkytnout skutečné informace.

Ve své podstatě zákoník nezakazuje vlastnit sídlo v jiném městě, než je vaše skutečné podnikání. Musíte však i na této nahlášené adrese zajistit styk s veřejností a státními úřady a přebírat důležité písemnosti.

V neposlední řadě je důležité a navíc i povinné své sídlo umístit na viditelné místo s cedulí obchodní firmy a identifikačním číslem.

Jaké jsou výhody hlavního města

Praha poskytuje prestižní kontaktní adresu pro styk s vašimi obchodními partnery i zákazníky. Praha taktéž nabízí mnohem přijatelnější infrastrukturu a zároveň i nejsilnější zákaznickou kupní sílu. V hlavním městě se soustřeďuje nejvyšší počet zákazníků v celé České republice. V případě, že se jako majitel firmy zajímáte i o zahraniční obchod, získáte ve své blízkosti spojení se světem skrze letiště. Určitě oceníte i nižší míru četnosti kontrol ze strany státních úřadů. Statistiky vypovídají, že v některých obvodech Prahy se na kontrolu čeká i několik stovek let.

Jaké jsou nevýhody hlavního města

Mezi hlavní nevýhody řadíme mnohem vyšší nájemné a rovněž i relativně vyšší konkurence ve srovnání s dalšími lokalitami. Podnikatelé si rovněž stěžují na přeplněnost a vytíženost soudů, živnostenských úřadů a dalších institucí.

Pokud poskytujete sídlo v Praze pouze ve virtuálním schématu, může být na jedné adrese až stovka firem. Tento krok nemusí být z pohledu estetiky vůbec důvěryhodný. Pakliže by na vás přišla kontrola, musíte v místě nahlášeného sídla poskytnout veškeré dokumentace k nahlédnutí, což také není dvakrát v pořádku.

Sídlo v Praze má své kouzlo a je pro mnoho podnikatelů atraktivní, ale má i své skryté nevýhody.