• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Dohoda o pracovní činnosti, nebo dohoda o provedení práce?

Jste na mateřské, v penzi, nebo studujete a sháníte si nějaký přivýdělek? Pak zřejmě se zaměstnavatelem uzavřete jednu z dohod, ať již se jedná o dohodu o pracovní činnosti, či dohodu o provedení práce. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké skýtají výhody a jaké z nich plynou povinnosti? Nechte se zasvětit.

Pojem práce na dohodu v podstatě obnáší práci vykonanou na základě jedné ze dvou dohod, ať již se jedná o dohodu o pracovní činnosti, nebo dohodu o provedené práce. Rozdíl mezi nimi je v podstatě ve výši finanční odměny, kterou za svou práci obdržíte. Hodláte-li se práci věnovat maximálně dvacet hodin týdně, můžete se svým zaměstnavatelem uzavřít dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Ještě nižším limitem je omezena dohoda o provedení práce (DPP), v rámci kterém nesmíte odpracovat více než 300 hodin za rok.

Výhody práce na dohodu

Výhodou obou dohod je, že zaměstnanec s nimi za určitých podmínek, tedy pokud jeho roční příjmy nepřevyšují zákonem udaný limit, není nucen hradit zdravotní a sociální pojištění. S tím samozřejmě souvisí i nižší náklady pro zaměstnavatele. Buďme ale konkrétní.

Zaměřeno na výši příjmů

O ty totiž jde především. Z plateb záloh zdravotního pojištění jste oproštěni, nepřevýší-li váš měsíční příjem od jednoho zaměstnavatele částku ve výši deseti tisíc korun. Máte-li dohodu uzavřenou s několika zaměstnavateli, započítává se do limitu součet všech vašich příjmů. Jste-li nad limitem, musíte státu odvádět jak zdravotní, tak i sociální pojištění včetně nemocenského.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Stejně tak se na vás zákonná povinnost odvodů vztahuje, pokud je práce na dohodu s tzv. výdělkem do limitu vaším jediným příjmem. V tom případě totiž z hlediska zákona patříte mezi osoby bez zdanitelných příjmů a jako takoví jste nuceni odvádět zálohy na zdravotní pojištění!

Pro koho je dohoda vhodná?

Co se samotného zaměstnance týče, pro něj je, ať již dohodu o pracovní činnosti, či dohodu o provedení práce výhodné uzavřít v případě, že se jedná o nějakou formu přivýdělku ke stabilnímu zaměstnání s uzavřenou klasickou pracovní smlouvou. Stejně tak tyto dohody mohou být výhodné pro osoby, za něž zdravotní pojištění hradí stát, ať již se jedná o studenty, penzisty, či maminky na mateřské a rodičovské dovolené (stejně jako tatínkové).

S kým dohodu uzavřít

Dohodu o provedení práce stejně jako dohodu o pracovní činnosti v podstatě můžete uzavřít s každým zaměstnavatelem, nijak omezen přitom není ani jejich počet. Na rozdíl od již zmíněného počtu dní, který jsme zmínili na začátku tohoto článku.

Parametry dohody o pracovní činnosti

V písemné dohodě samozřejmě nesmí chybět základní informace, jako jsou název a identifikační údaje zaměstnavatele a zaměstnance, přesný popis práce, kterou bude vykonávat, výše odměny, počet odpracovaných hodin a místo výkonu práce. Zanést do ní ale můžete i vaše další požadavky (shodnete-li se na nich se zaměstnavatelem), jako jsou například cestovní náhrady a diety. Dohodu může kterákoliv ze stran bez udání důvodu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta bývá dva týdny.