• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Leasing

Leasing máme většinou spojený s auty, ve skutečnosti se však jedná o finanční produkt určený pro veškeré movité věci (kromě aut tedy například elektronické spotřebiče). Stručně řečeno jde o systém, kdy si zájemce na splátky koupí zboží, které mu po dobu splácení nenáleží, má ho de facto pronajaté. Plně mu připadne teprve po splacení celé ceny. Leasing poskytují kromě samotných leasingových společností zpravidla banky.

V České republice se jedná o relativní novinku, na finančním trhu se totiž objevila teprve po sametové revoluci. Za pětadvacet let nicméně ušla dalekou cestu a stala se z ní poměrně oblíbená varianta pro zákazníky, kteří nedisponují dostatečnými financemi. Existuje několik typů leasingu, nejznámější a nejoblíbenější variantou je tzv. finanční leasing. Jeho princip byl již v podstatě výše popsán, zůstává nám tedy uvést výhody tohoto systému. Ten je totiž výhodný pro obě strany: jak pro klienta, tak pro samotnou leasingovou společnost. Klient má jistotu stejně vysokých splátek po celou dobu, v nichž je navíc zahrnuto pojištění, především to havarijní (což pokryje riziko odcizení).

Provozovatel leasingu oproti tomu získává možnost započítat leasingové splátky do daňově uznatelných nákladů. Zajímavou formou finančního leasingu je tzv. zpětný leasing. V podstatě se jedná o rafinovanou legální cestu, jak rychle přijít k hotovosti, aniž byste se museli definitivně vzdát svého majetku. Klient prodá leasingové společnosti svůj movitý majetek (například automobil), který vzápětí odkoupí na splátky.

Automobil sice oficiálně náleží leasingové společnosti, klient ho však je oprávněn běžně používat. Hotovost, kterou získal prodejem tohoto automobilu, může použít na to, co potřebuje. Mezitím splácí automobil zpět, na to jsou však potřeba výrazně nižší měsíční částky, které si většina klientů může dovolit. Zmiňme ještě jednu variantu leasingu, a sice ten operativní leasing. Ten spočívá v tom, že i po skončení splácení zůstává movitá věc ve vlastnictví leasingové společnosti. Tato varianta je využívána především společnostmi, například v případě koupě zaměstnaneckých vozů.