• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Překlady do srbštiny

V samotném středu jihovýchodní Evropy se nachází Srbsko. Země, o které se toho v Česku moc neví, přitom její význam pro svět není zanedbatelný. Není v EU, ale v roce 2012 byla zahájena jednání o jejím vstupu do Unie.

Srbštinou nebo také srbochorvatštinou se mluví kromě Srbska v Bosně a Hercegovině a Černé Hoře. Jak už z názvu vyplývá, má mnoho společného s chorvatštinou. V 19. století se totiž začaly prosazovat tendence vytvořit jeden společný jazyk Jihoslovanů, které vyvrcholily v období existence Jugoslávie. Díky tomu mají všechny jugoslávské jazyky k sobě blízko a jsou navzájem srozumitelné. Při potřebě překladů dokumentů je dobré se spoléhat na kvalitní zpracování, které zajišťují překladatelé z agentury Express-Překlady.cz. Vyhotovují překlady ze srbštiny / překlady do srbštiny.

Samotná srbština je, stejně jako třeba chorvatština, založena na štokavském nářečí. Jazyk je unikátní v tom, že psaná forma vychází z mluvené řeči a psaná forma kopíruje výslovnost (fonetický přepis). Například slovo francuski (francouzský). Dokonce takto přejímá i cizí slova. Toto se děje kvůli tomu, aby se slovo lépe přepisovalo do cyrilice, která je jedním z používaných písem Srbska. Druhým je latinka a Srbsko je tak jedinou zemí Evropy, kde se oba styly zápisu jazyka používají současně. Cyrilici můžete většinou najít na úřadech, ve městech apod., zatímco s latinkou se setkáte hlavně na internetu.

Historie Srbska je ovlivněna především dvěma velkými mocnostmi – Habsburskou monarchií a Osmanskou říší. Díky tomu, že země vždy stála na pomezí mezi východem a západem je kulturně rozmanitá. Zároveň sousedí s největším počtem zemí z celé jihovýchodní Evropy. Například autonomní oblast Vojvodina má 7 úředních jazyků, mezi které patří rumunština, chorvatština nebo maďarština.

Srbsko je známé především kvůli válce v Kosovu, která se odehrávala na přelomu 21. století. Kosovo tehdy vyhlásilo nezávislost, kterou ale Srbská vláda dodnes neuznala. Ke stabilizování situace musela přispět i armáda OSN.

Narodila se zde také spousta významných osobností, jejíž věhlas dalece přesáhl hranice kontinentu. Spisovatel Ivo Andrić získal Nobelovi cenu za literaturu, za svého života neuznány Nikola Tesla zase stál u zrodu elektrifikace, konkrétně u vynálezu střídavého proudu. Srbskou národnost měla také první žena Alberta Einsteina, Mileva Marićová nebo jeden z nejlepších tenistů současnosti Novak Djoković.

Polština

Polština je jazyk slovanský a češtině je dosti podobný, i když ne tolik jako slovenština. Avšak ještě ve středověku byly rozdíly mezi polštinou a češtinou téměř nerozeznatelné. Zkušení překladatelé agentury Express-Překlady.cz kvalitně překládají z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny. Název státu Polsko souvisí mimo jiné s tím, že většina území této země je rovinatá (s výjimkou jihu Polska) a hospodaří se v ní na polích. Rovinatost severního a středního Polska i Německa měla u obou zemí tragické dopady, pokud jde o to, že obě země postrádaly hranice dané přírodními bariérami. Polsko bývalo dáno na pospas carskému Rusku i Německu, dokonce se po válečných událostech hranice Polska jak na východě, tak na západě přesouvaly, jako by se celé Polsko stěhovalo. A v souvislosti s tím se stěhovaly i velké masy Poláků. (Německá historie je z podobných geografických důvodů tragická, protože Německo je viníkem 2 světových válek, což mimo jiné – podle Karla Jasperse - bylo důsledkem toho, že Německo budovalo vojenský stát kvůli nutnosti bránit své geograficky nechráněné hranice). Polsko je silně katolicky křesťanským státem, a v současnosti pomáhá Česku tím, že poskytuje své katolické kněze na české opuštěné fary. Komunistický stát si nikdy v Polsku nedovolil stíhat katolickou církev v takové míře, v jaké byla stíhána v ČSSR. Avšak přibližně před 1000 let převzalo Polsko křesťanství z Čech. Polsko je přibližně 4x rozlehlejší než Česko a v podobném poměru je vyšší i počet polských obyvatel vůči českým. Polsko tvořilo před staletími Polsko-litevskou unii, což byl významný evropský stát. Současné Polsko je členským státem Evropské unie, takže polština je jedním z jazyků Evropské unie. Polsko přispělo lidstvu řadou spisovatelů, skladatelů, vědců a dalších špičkových tvůrčích osobností, na jejichž vyjmenování zde není dostatek prostoru. Zmíním za všechny slovanského papeže Jana Pavla II., který je pokládán za jednoho z několika vítězů nad komunistickými režimy sovětského východního bloku. Jeho heslem, kterým vyzýval lidstvo, bylo: „Nebojte se!“. České dějiny a polské dějiny se po celou tisíciletou historii prolínají a proplétají, jsme si s Poláky velmi blízcí. Také proto vám agentura Express Překlady nabízí služby zkušených překladatelů pro překlady z češtiny do polštiny i z polštiny do češtiny.

Довиђења!

Vaši překladatelé z Express-Překlady.cz