• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Call to Action

Marketingová strategie propagačních materiálů se opírá o potřebu oslovit a přimět potencionální klientelu k okamžité akci. V některých případech se může jednat o nákup, o zavolání na příslušné číslo nebo jen kliknutí na dobře viditelný odkaz.

Ve virtuálním segmentu se nejčastěji jedná o email marketing, kde se snažíme svou údernou upoutávkou zaujmout, co možná největší okruh čtenářů. Nejde jen o to si mail otevřít a přečíst, ale rovněž takového čtenáře získat. Ať už jde o jakoukoliv reklamní činnost, je vhodné popřemýšlet o správně zvoleném tlačítku zvaném Call to Action. Zde opravdu jen jednoduchý url link vložený do anchor textu nestačí.

Investujte do tvorby tlačítka více času

Zdá se vám energie vložená do tvorby unikátního a především funkčního tlačítka zbytečná? Věřte, že stejné názory měli před vámi i další majitelé webových portálů, než objevili jejich skrytou sílu. Vše je ukryto v designu a dokonalé prezentaci. Je nutné si uvědomit, že právě tyto tlačítka stojí za vaším úspěchem, prodejem a přemístěním čtenářů/zákazníků do požadovaných míst. Asi každý majitel webových stránek poskytující určité služby si přeje, aby jeho návštěvníci se díky těmto tlačítkům s jeho produktem spojili. Může jít jen o přihlášení k odběru nebo o vyplnění kontaktního formuláře. V tomto článku se podíváme, jak takové tlačítko správně vytvořit.

Využijte síly pohybu očí

Lidské podvědomí funguje na senzačních principech, které se dají využít i při správném umístění vytvořeného tlačítka. Představte si situaci, kdy se někdo dívá směrem za vás. V takové chvíli se začnete z čisté zvědavosti o daný prostor mnohem více zajímat. Tato strategie je použitelná i na webové prezentaci.

Stačí využít vhodného obrázku, který svým rozpoložením a tématikou povede pohled návštěvníků přesně do těch míst, kam skutečně potřebujete.

Následně už bude mnohem jednoduší potenciální klienty získat, jelikož si tlačítek lépe všimnou. Stačí využít fotografii s nevnucujícím podtextem, kde bude stát upravený muž středního věku nataženou rukou. Jeho prst bude ukazovat určitým směrem a právě do těchto míst lze zařadit důležitá tlačítka.

Nezapomeňte, že v jednoduchosti je krása

Příliš složité tlačítko vyzařuje rušivé pocity a má spíše opačný účinek. Lidé od něho pohled odvrátí nebo ho rovnou přehlédnou. Správně vytvořené Call to Action se chová nenápadně a lidé ho svým zrakem nalézají zcela přirozeně.

Ještě před tím ,než se k němu propracují, už ho vlastně podvědomě vyhledávají a následně ho rovněž se zájmem stisknou.

Design tlačítka musí být tedy minimální. Efektivní ztvárnění tlačítek v jednotlivých sekcích zjednodušuje pohyb po příslušné prezentaci. Ve své podstatě funguje jako zkrácená cesta k požadovaným informacím. Tlačítka musí dávat jasně najevo, že zde figurují jako prostředník mezi nákupem daného produktu.

 Využití krátkých úseků textů

Krátká úderná slova vložená do tlačítek call to action mohou celou záležitost marketingově pojaté strategie ulehčit. Zákazník či návštěvník webových stránek se tak mnohem lépe zorientuje a pochopí funkčnost předloženého buttonu ještě před samotným kliknutím.

Designéři mají v této oblasti limitovaný prostor, pracuje se zde s omezeným místem pro vsunutí inteligentního popisku. Je tedy nutné sestavit krátkou mikrokopii prozrazující to nejdůležitější.

V některých případech jsme se mohli setkat s měnícím se designem tlačítek, které v několika fázích pobízejí k vyvolání akce ze strany zákazníků. Dobře zvládnutý popisek v call to action formátu dokáže zvednout míru konverze do závratných výšin, pamatujte na to. Text musí být viditelný, nenásilný a zároveň na vhodném místě.

 Pozor na emoce plné kontrastu

Dobře nastavený kontrast je tou nejlepší cestou, jak call to action tlačítko zviditelnit a vytáhnout ho z jinak konzervativního vzhledu. Nakupující nesmí mít problém takové tlačítko směřující k obchodní transakci hledat déle jak půl vteřiny. Každá stránka má svou jasně definovatelnou úlohu, kterou není radno podceňovat.

Představte si webové stránky sestavené za pomocí červené a bílé barvy. V takovém barevném schématu se bude bílý text na modrém pozadí orámovaný v designově precizním tlačítku skvělým tahákem pro oči. Barva je tedy nedílnou součástí správně sestavené strategie.

Když to shrneme, call to action musí disponovat vhodnou velikostí, kontrastem, úderným textem a tím nejlepším umístěním. Pokud dokážete všechny tyto atributy spojit, vytvoříte ideální podmínky pro okamžité navýšení konverzí.