• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

6 kroků, jak být dobrým manažerem

Někdo říká, že dobrým manažerem se musíte již narodit. Jde o dovednost, která se sice do určité míry dá naučit a osvojit si základní předpoklady vedoucí k úspěchu. Pokud však již od útlého dětství neprojevujeme známky vůdčí osobnosti, nebudete ani dobrým člověkem na vedoucích postech.

Manažer musí mít přirozený respekt, stát se kvalitním řečníkem, sledovat aktuální trendy ve světě obchodu, být napojen na nemalé množství lidí a v neposlední řadě ho jeho motivace musí držet neustále o několik kroků napřed před konkurencí. I sebelepší zaměstnanec může mít dokonalý přehled o tom, co dělá, ale udržet si celkové podvědomí o tržní situaci a vědět, kdy pozměnit své služby a výrobky - to je už úloha pro manažery. Ten má za hlavní úkol řídit všechny pracovníky a vést je tou nejlepší cestou k ziskům a profitu.

Kvalitní manažer by měl být obdařen několika důležitými vlastnostmi, které by se kolikrát hodily i běžným lidem v každodenním životě. Chcete vědět, jak se stát dobrým manažerem nebo si naopak zjistit, jestli jím v současnosti jste? Pojďte se společně s námi podívat na 8 základních atributů odhalující kvalitu každého manažera zvlášť.

Autorita

Autorita je jednou z nejdůležitějších vlastností vůbec. Podřízení musí manažera respektovat a uctívat jeho schopnosti. Toho docílíte především vlastním sebevědomím a prokázáním dovedností v určitých chvílích, kdy si nejsou zaměstnanci jisti svým rozhodnutím. K tomu samozřejmě patří i schopnost naslouchání.

Vystupování

Přirozená síla slova je přesně tou zbraní, kterou potřebuje každý manažer. Nesmíte působit upjatě, ale seriózně. Každý manažer musí přesně vědět co dělá a také o tom dokázat přesvědčivě hovořit.

Motivace

Mnoho lidí říká, že pracuje pro peníze. To je přece omyl, každý pracuje jen proto, co vše si za vydělané peníze může koupit. Naší největší motivací je potřeba, postoje a životní zájmy. Nepracujeme pro peníze, ale že chceme například cestovat, využívat nejmodernější technologie nebo si zakoupit nový automobil. Právě proto je úspěch společnosti v hlavním zájmu každého manažera. Ve společnosti musí být zaměstnanec šťastný, jen tak předvede maximální výkon.

Empatie

Dokonalý manažer dokáže naslouchat potřebám svých zaměstnanců. Nepřehlíží negativní postoje a rozhodně se snaží udělat vše pro to, aby jeho podřízení měli vše, co ke svému výkonu práce potřebují. Někdy je nutné pohlédnout i do soukromého života každého z nich.

Otevřenost

Je důležité se jako manažer chovat lidsky bez jakékoliv bubliny nebo obalu. Jako manažer musíte být připravený svým podřízeným kdykoliv pomoct. Zde nemůžete pracovat podle momentální nálady nebo říci, že nemáte čas. Jako manažer musíte být připraveni kdykoliv pomoct.

Komunikace

Zde nestačí umět hezky mluvit, to není to, o čem se zde bavíme. Správný způsob komunikace se musíte naučit. Rétorické schopnosti je nutné po celou dobu svého manažerování pilovat. Zde si pamatujte, že vůbec nezáleží na tom, co říkáte, ale jak to říkáte. Buďte především struční a věcní. Neplýtvejte časem svých podřízených.