• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Dokážete prodat svůj nápad jako skutečný obchodník?

Každý den se setkáváme s podnikatelskou činností, která si zasluhuje mnohem větší pozornost, než se jí dostává a naopak do popředí prosakují služby a sortiment, o kterých by bylo lepší nevědět. Z toho jednoznačně vyplývá, že schopnost a síla marketingové strategie je důležitější, než produkt samotný. Kouzlo byznysu spočívá v umění prodat a nezaleknout se prvních chyb. Jak tedy dostat svůj nápad do tržního oběhu v podání profesionálního vůdce? Na tuto otázku vám odpovíme v následujících několika bodech.

Ať si myslí, že na to přišel sám

Máte skvělý nápad, ale jste svázán zaměstnaneckou smlouvou? Chcete společnosti vypomoct a nejde vám při tom o autorství? V takovém případě je vhodné na jednání se šéfem zvolit strategii pozvolného pochopení. Konverzaci veďte v takovém stylu, aby se šéf domníval, že on sám na celou věc přišel a doladil jí ke zdárnému výsledku. Tato strategie se stala oblíbenou pro Daela Carnegieho, který ve své knize - Jak získat přátele a působit na lidi - doporučuje téma pouze naťuknout a vše ostatní už nechat v rukách vyšší moci. Nechte svého nadřízeného zformulovat vaší myšlenku a rázem se v jeho očích stanete zaměstnance číslo jedna.

Vezměte do hrsti ranec sebevědomí

Potřebujete prosadit svůj návrh na důležité prezentaci? Nezapomeňte na řádnou přípravu, které jednoznačně musí předcházet důkladný odpočinek a uvolnění. Dostatečně se vyspěte a svým zapáleným přednesem posluchačům předveďte svou motivaci a chuť na věci opravdu zapracovat. Potencionální investoři o dobré nápady bez potřebného nadšení pro věc příliš zájem nemají. Vše závisí na lidském faktoru a umění pozitivního působení na své okolí. Správně motivovaný člověk totiž dokáže na svou stranu strhnout i další členy svého týmu a v tom je zakopaný pes.

Na technické detaily zapomeňte

Raději než na podrobné technické informace se zaměřte na skutečné benefity a výhody vyplývající z vašeho nápadu. Nikoho přeci nezajímají detailní náčrty složitých vzorců a kvadratických rovnic. Buďte při svém řečnickém výstupu věcní a nezacházejte do přílišných podrobností, také by se po několika desítkách minut mohlo stát, že by posluchači úplně zapomněli na to, co se jim ve skutečnosti snažíte sdělit. Svou prezentaci si připravte dopředu a klidně si navrhněte pouhou heslovitou osnovu. Vypíchněte to nejdůležitější a na to nejvíce apelujte. Co vlastně váš nápad přinese společnosti?

Názorné ukázce se však nebraňte

Výše uvádíme, že je lepší se vyvarovat technickým detailům, kterým beztak budete nejlépe rozumět jen vy. Na druhou stranu není od věci si svou prezentaci obohatit o názorné příklady vyplývající z jednoduchých obrázků. Okořeňte svůj výklad užitečnou pomůckou, která v posluchačích probudí dostatečnou míru představivosti. Mnohem lépe váš nápad pochopí a začnou sdílet stejné nadšení. Určitě bude lepší, když produkt přinesete sebou, než abyste ho sáhodlouze popisovali.

Podpořte představivost posluchačů

Představivost vývojářů nezná žádných hranic a během několika málo okamžiků dokážou svou mysl vhodně přeprogramovat. Takové vlastnosti se u investorů a zástupců obchodních firem objevovat nemusí, proto je vhodné výrobek uvést v celé své kráse. Nechte ostatní si na váš nápad sáhnout, ať si ho prozkoumají, poslechnou, přivoní. Zapojte do své prezentace co nejvíce smyslů, jen tak se dočkáte pochopení.

Nezapomeňte na čas posluchačů

V posledním bodě doporučujeme respektovat čas svých posluchačů. Nenuťte je absolvovat tří hodinovou jízdu skrze celý vesmír. Ze statistického hlediska je dokázáno, že nejvyšší pozornosti se dočkáte v prvních 20 až 30 minutách. Delší prezentace jsou pak spíše na škodu než k užitku. Poskytněte jim pohled jen na ty nepodstatnější myšlenky a neplýtvejte jejich drahocenným časem. Délka přednesu se odvíjí od důležitosti protistrany. U významnějších osob se snažte být o to více stručnější.

Nebojte se o svém nápadu promluvit, jen se držte několika málo pravidel, která vám navýší šanci na uskutečnění dohody. Byla by velká škoda, kdyby celý projekt ztroskotal na neúměrné délce prezentace plné technického a nezáživného popisu.