• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Jak odstartovat mezinárodní kampaň na Facebooku v 5 krocích

Síla sociální sítě Facebook je z pohledu reklamního marketingu a rozšíření povědomí o vaší značce výrazným pojmem. Žádná moderně laděná společnost nebo podnikatelský plán se bez kvalitních marketingových nástrojů prostě neobejde, v tomto článku si prozradíme, jak si v osmi krocích vytvořit opravdu efektivní mezinárodní kampaň na Facebooku.

Propojení mezi lidmi na internetu z celosvětového hlediska stoupá a nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo v blízké budoucnosti cokoliv měnit. Hranice a vzdálenost mezi jednotlivými uživateli už dávno neexistují. Virtuální technologie dokázali rozvětveným internetovým řečištěm spojit všechno a vše. Záleží pouze na vás, jak toho využijete. 

Nejdříve poznejte své zákazníky

Facebook v roce 2015 využilo 1,7 miliardy aktivních uživatelů, což je pětina celkové populace.

Na naší zemi. Tato masivní čísla vytvářejí unikátní prostor ke zviditelnění vašich služeb či prodeje výrobků. Pokud máte pocit, že vaše značka dokáže vstoupit na mezinárodní trh, na nic nečekejte a začněte své klienty analyzovat.

Tento průzkum vám třeba prozradí, že o vaše služby jeví zájem především ženy ve věku mezi 25 až 35 let z předměstí a menších měst. Díky těmto hodnotným informacím následně lépe nastavíte strategii mezinárodního marketingového zacílení na zahraniční trh.

Rozdělte si fanoušky do segmentů

Vytvořte si několik specifických skupin, do nichž zařaďte určitou skupinu svých potencionálních klientů. Přesně si stanovte, jakou skupinu chcete oslovit newsletterem a které naopak reklamním sdělením po straně facebookové stránky. Segmentace vám napomůže mnohem lépe zacílit svou reklamu na takové subjekty, u nichž bude větší pravděpodobnost zpětné vazby.

Nezapomeňte na mobilní optimalizaci

V zahraničí se mobilní zařízení stává nejčastější platformou ke vstupu do virtuálního řečiště Facebooku. Je tedy více než nutné svou marketingovou koncepci pro telefony optimalizovat. Přizpůsobte se, testujte a zajistěte si správné zobrazení reklam.

Určitě si přidejte Pixel a SDK

Jakmile své Facebookové stránky přidáte na Pixel a do mobilních aplikací Facebook SDK, okamžitě se vám otevře ceste k efektivnějšímu zacílení na potencionální klientelu. Pokud pro každý stát používáte rozdílnou webovou stránku, určitě si založte pro každou z jednotlivých zemí nový účet, tak se vám celá kampaň zpřehlední a výsledky se vám zbytečně nepomíchají.

Nalezněte prosperující trh

Facebook samozřejmě na mezinárodní kontakt s klienty myslí, proto je možné svůj marketing zacílit v nejrůznějších segmentech přesně na zvolenou oblast, region nebo stát. Vaše reklama se tak zobrazí jen takovým uživatelům, které chcete skutečně oslovit. Při správném zacílení získáte nejvyšší návratnost.