• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Nutí vás šéf do přesčasu? Co na to říká zákon?

Již několik let se zaměstnavatelé spoléhají na strach svých podřízených ze ztráty zaměstnání, proto jim v mnohých případech dost věcí prochází. Nebojí se přitlačit na pilu, přidat vám práci, zvyšovat nároky, omezovat vaší svobodu a nakonec i neplatit to, na co máte ze zákona nárok. V dnešním článku se podíváme na práci přesčas.

Nikomu se nezamlouvá zvláště pak, když vás šéf vypíše na víkendovou službu nebo vám hodinu před skončením standardní pracovní doby řekne, že zde budete muset být do večera. Má na takové jednání právo a na co máte podle zákona nárok?

Na přesčasy myslí zákoník práce

Podle zákoníku práce je přesčas výjimečnou situací, kdy zaměstnavatel potřebuje vypomoct nad rámec sjednané pracovní smlouvy. Za žádných okolností se tento výkon práce a požadavky s ním spojené stát samozřejmostí nebo dokonce opakujícím se počinem v pravidelných intervalech.

Práce přesčas se může zaměstnanci uložit pouze za předpokladu, že se jedná o mimořádnou situaci, kdy se na pracovišti objevily vážné a jinak neřešitelné důvody. Pokud se zaměstnavatel uchýlil nebo uchyluje k přesčasům a stále na vás v této oblasti klade vyšší nároky, neměl by zapomenout, že zaměstnanec nesmí vykonat více jak 8 hodin přesčasu v jednotlivých týdnech nebo 150 hodin v kalendářním roce.

Zaměstnavatel nemá nárok ani žádné prostředky k dosažení souhlasu zaměstnance s přesčasem, pokud nesplňuje podmínky uložené zákonem. Pokud vám za přesčas bude nabídnuté náhradní volno, nezahrnuje se váš pracovní výkon do oblasti přesčasových hodin.

Tímto způsobem zaměstnavatelé obchází maximální možnou hranici odpracovaných hodin v přesčasové době. V průběhu náhradního volna vás pak chce mít opět v práci, dejte si na tyto nelegální praktiky pozor. Někteří zaměstnanci je samozřejmě vítají, jelikož na úkor svého času získají možnost vyšších měsíčních výdělků.

Jak je to se mzdou za přesčasy

Mzda, to je asi to nejdůležitější, co vás v této tématice bude zajímat. Samozřejmě, že za práci přesčas zaměstnancům náleží adekvátní finanční ohodnocení. Navíc ke standardní hodinové mzdě, kterou máte sjednanou v pracovní smlouvě, vám zaměstnavatel musí vyplatit minimálně 25 %. Můžete nastat i situace, kdy vám místo peněz bude nabídnuta možnost vybrání si ve výši odpracovaných hodin náhradní volno.

Pokud vám toto náhradní volno nebude poskytnuto do 3 měsíců od odpracovaného přesčasu, musí vám v následující výplatě být zahrnuta odměna i s příplatkem. Náhradní volno nebo příplatek vám však nemusí být vyplacen, pokud je mzda ve smlouvě sjednána s ohledem na možné přesčasy, nebo pokud je sjednán rozsah práce, kde se již počítá s takovými případy a odměna je již v pracovní smlouvě vyčíslena. Mzdu však můžete mít upravenou k maximálně 150 hodinám přesčasu za jeden kalendářní rok.

Odmítnutí přesčasu

V případě, že zaměstnavatel postupuje podle zákoníku práce a vy mu pracovní přesčas odmítnete, může být vaše rozhodnutí posuzováno jako odmítnutí klasického nástupu do běžné pracovní doby. Zaměstnavatel pak může vaše rozhodnutí posoudit jako hrubé porušení povinností vyplývající ze stanovených právních předpisů. V takové situaci vám hrozí i výpověď.