• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Chcete založit firmu? Akciovka vs eseróčko

Rozhodli jste se založit svou vlastní firmu, jen si nevíte rady, jestli má jít o eseróčko nebo akciovku? Jaká z těchto dvou variant bude pro vás lepší a naopak? Začátek podnikání je tou nejdůležitější metou, kde není prostor na žádné zbytečné chyby. Špatné rozhodnutí vás může dokonce zruinovat a připravit o veškerý majetek.

V tomto článku vám poskytnete ucelený obrázek na nevýhody a výhody každé z možností zvlášť. Při zakládání firmy není radno cokoliv uspěchat a je lepší jako hlupák se ptát, než hlupákem být.

Eseróčko si založíte i za korunu

Podnikání v rámci eseróčka je vhodné jak pro malé, tak i velké firmy bez ohledu na druh podnikatelského záměru a činnosti. Akciovku využijí spíše firmy s větším podnikatelským rozsahem. Hlavní výhodou společnosti s ručeným omezením je nízké finanční zatížení při jejím zakládání. Od roku 2014 vám bohatě postačí i kapitál v hodnotě 1 koruny. Nikdo se vás na nic neptá, ani nesleduje. To, co máte v peněžence, je jen vaše věc. Eseróčko je tak možné s poplatky u notáře založit již za 15.000 ,-Kč.

U této varianty se rovněž setkáte s celkem nízkými poplatky spojené s vedením společnosti, která je navíc vedená jedním nebo více jednateli, a firma tak nemusí zřizovat kontrolní orgány. Eseróčko je tedy jasnou variantou pro menší podnikatele se svými vlastními zdroji. S.r.o. je navíc i po stránce daní mnohem méně komplikovaná.

Akciovku můžete řídit i bez 4 lidí

Akciová společnost a její založení je mnohem nákladnější. Pokud váš základní kapitál nepřekročí hranici dvou milionů, nemáte šanci na úspěch. Ještě před rokem 2014, kdy nastaly úpravy v zákonech, musela každá akciovka mít představenstvo a dozorčí radu.

Orgány tedy byly obsazené minimálním počtem 4 fyzických osob. V tom se nacházela jedna z hlavních nevýhod v porovnání se společností s ručením omezeným. Díky zákonu o obchodních korporacích se podmínky změnily. Akciovou společnost můžete bez větších problému řídit dualisticky nebo monisticky.

Monistický systém – společnost je vedena správní radou a statutárním orgánem, jímž je ředitel, s možností být i předsedou správní rady.

Dualistický systém – zde je nutné zřídit představenstvo i dozorčí radu. Setkáte se zde i s vyššími náklady. Akciovka musí mít i webové stránky.

V případě, že jste menší podnikatel bez valného kapitálu, je pro vás s.r.o. jediným možným řešením. U podnikatelských záměrů vyšších rozměrů se doporučuje akciovka.