• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Jak přemýšlejí bohatí, aneb 6x jinak než obyčejný člověk

Bohatí lidé se od obyčejného podnikatele či zaměstnance odlišují především svým vlastním pohledem na svět a uvažováním, které sahá daleko za rozum a chápání. Bohatství se v této rovnici myšlenkových pochodů neměří pouze množstvím vydělaných peněz, ale rovněž i schopností realizovat skutečně kvalitní nápady do reálné a fungující podoby. Podívejme se, jak bohatí myslí v šesti krocích jinak, než ostatní.

Dokážou nalézt potencionální význam v nulové podstatě

Ještě před tím, než udeří poprvé do klávesnice či osloví prvního partnera, už dávno vědí, jestli má jejich nápad vůbec význam. Dokážou se dokonale orientovat v tom, co se před nimi odehrává a jakým způsobem by se daný postoj společnosti dal vylepšit a vytěžit z něj co možná nejvíce. Nejsou zaslepení a umí si díky své představivosti rychle spočítat a odhadnout sílu svého prozatím imaginárního projektu. Umí proměnit sílu myšlenky ve skutečnost a neobávají se neúspěchu.

Vytvářejí, nepotřebují

Hlavní rozdíl mezi vytvářečem a spotřebičem spočívá ve snaze a schopnosti chtít něco změnit. Drtivá většina lidí stojí na druhé straně řeky a čekají, až se k nim za pomocí proudu dostanou jakékoliv podněty k přímému odběru. Pak je zde minoritní zástup myslitelů, kteří se pokouší vybudovat most a ke svým spotřebitelům se tak dostat.

Spotřebitel si raději ve své pohodlnosti nakoupí a na daný produkt ještě vypůjčí. Vytvářeč výrobek nechá sestavit, uvede ho na trh a navíc spotřebiteli ještě zapůjčí. Bohatí lidé tedy využívají všech prostředků k tomu, aby se spotřebitel cítil se svým zbožím příjemně. Většinou jde o věci pomíjivé hodnoty. Bohatý tedy není ten, kdo nosí fajnové hodinky, jezdí v naleštěném sporťáku, ale ten, kdo tyto věci vyrábí.

Umí být vytrvalÝ

Bohatí lidé patří k vytrvalým jedincům, kteří se nezaleknou žádného neúspěchu. Síla odolat všem vnějším vlivům a trpělivě čekat na výsledky plodů své práce se vždy vyplatí. Ze všeho nejdříve se zbavují potřeby být oblíbení. Jakmile se vzdáte i vy této zbytečně melancholické vlastnosti, ihned začnete pracovat jen na svém úspěchu. Představte si, že by vám nezáleželo na vlastní oblíbenosti a přestali myslet nad tím, co si o vás ostatní myslí. Veškerá energie by se pak přesunula správným směrem - tím ekonomickým.

Pracují s pozitivní energií

Bohatí lidé s úspěšným rozhledem dokážou svou realitu kolem sebe předělávat k obrazu svému. Ze všeho nejdříve si budoucnost společnosti pečlivě promyslí a teprve až po té začnou za tuto budoucnost tvrdě bojovat.

Ti nejúspěšnější ze všech samozřejmě využívají zákon přitažlivosti, zaměřují se pouze na takové věci, které si ve skutečnosti přejí. Přitahují si tak pouze takové lidi a události, které je mohou povznést výše. Práce s pozitivní energií je základním předpokladem plnohodnotného života. Čím více negativních myšlenek vytváříte, tím více se v nich začnete utápět.

Přidaná hodnota je více než peníze

Skutečné bohatství člověka se neukrývá v množství vydělaných peněz. Na zemi neexistuje člověk, který by mohl říci, že ho peníze udělaly dlouhodobě šťastným a zdravějším. Pokud chodíte do svého zaměstnání pouze pro peníze, aniž by vás daný pracovní výkon naplňoval, brzo se setkáte s pocitem osobního vyhoření.

Bohatý člověk se těší, že v průběhu následujících dní, měsíců nebo let vytvoří přidanou hodnotu, za kterou dostane náležitě zaplaceno. Taková energie samozřejmě vede k inspirativním vizím a prospívá celému vašemu životu.