• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Osobní bankrot: Záchranné lano v bezvýchodné situaci

Absence finančních prostředků je pro každého z nás velmi nepříjemná. Když potřebujeme zaplatit jakékoli výdaje, máme možnost využít nejrůznějších půjček. V případě, že ovšem nedostojíme svým závazkům, začnou se nad námi pomalu stahovat mračna v podobě dluhové pasti, ze které již nemusí být úniku. Najednou zkrátka zjistíte, že si na jeden dluh půjčujete u jiné společnosti a eliminujete jej pouze za cenu vzniku nového nesmlouvavého závazku! Spirála se roztáčí a vaši jedinou šanci na nový začátek představuje osobní bankrot…

Ze zákona na něj máte nárok

Určitě je třeba předznamenat, že oddlužení fyzické osoby, jak je osobní bankrot také nazýván, se vztahuje jenom na dlužníky, již se do úpadku nedostali díky své nevalné podnikatelské činnosti. Insolvenční zákon, v němž je vše okolo osobní bankrotu definováno, hovoří pouze o oddlužení fyzických osob, jejichž závazky vznikly zejména při provozu domácnosti.

Kdo může požádat o osobní bankrot?

Odpověď na tuto otázku shrneme do třech základních bodů. Tím prvním je fakt, že dlužník musí mít závazky vůči několika věřitelům. Nestačí tedy jen dlužit jednomu subjektu. Druhou podmínkou je prokazatelné neschopnost splácení svých dluhů. Třetí pro mnohé náročné kritérium je schopnost splacení během doby pěti let minimálně 30 % svých stávajících závazků.

Pětiletá cesta z dluhů

Osobní bankrot nepředstavuje pouze mávnutí kouzelného proutku, které konkrétního člověka zbaví všech dluhů. Kdyby tomu tak bylo, využil by jej každý. Vše bude trvat 5 let. Dlužník se musí dohodnout s věřiteli na stanovení přesného závazného splátkového kalendáře. Samotnému dlužníkovi tedy zbude z jeho platu pouze nezabavitelná částka, která je navýšena o celkem třetinu zbytku platu. Maximálně může jít o sumu 3032 korun. Další peníze jsou zabaveny insolvenčním správcem.