• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Co by měl dělat správný leader?

Zaměstnanci s dostatečnými dovednostmi a kvalifikací jsou sice hodně důležití pro úspěch firmy, ovšem někdo je musí vést. Řada firem úlohu leadershipu podceňuje a pak to podle toho také vypadá. Vůdcovství není snadné, ne každý pro něj má předpoklady či je ochotný se základní principy doučit. Navíc se objevují i tzv. negativní leadeři. Jak by se tedy měl chovat správný leader?

České firmy se snaží přejímat principy od zahraničních společností. Není to škoda? Správný leader by měl mít vlastní vizi a pomocí ní směřovat tým, potažmo řídit firemní rozvoj. Ne každý to ovšem dokáže. Jste vy tím správným vůdcem? Na to by vám mohly zodpovědět informace od pana Ing. Pavla Hromka z firmy MAR-EKON.

Leader musí být extrémně houževnatý

Vůdce musí jít příkladem. Mělo by se jednat o člověka, který dokáže dotáhnout všechny úkoly do konce, i když se nedaří. Propadání zoufalosti není možné, proto je důležitá i klidná mysl. Leadeři by neměli podléhat svým emocím, naopak musí vždy uvažovat racionálně a raději hlavou než srdcem.

Přizpůsobit se zaměstnancům je nezbytné

Leader je člověk, jemuž by zaměstnanci měli věřit. Stmeluje tým, je na blízku jednotlivcům i celé skupině. Snaží se jít jim vzorem a je ochotný se jim přizpůsobit, je-li to možné. Demokratické rozhodování je při řízení firmy nezbytné.

Leaderem se člověk nerodí

Ano, někteří lidé sice mají lepší předpoklady pro vedení firmy a motivování ostatních, avšak všemu se lze naučit. Stačí mít snahu. Musíte se však začít vzdělávat. Leaderem se ve firmě může stát kdokoliv, ať už jde o ředitele, majitele či jiného zaměstnance.

Dobrým počátečním bodem ve vzdělávání pro vás mohou být třeba již zmiňované informace od Ing. Pavla Hromka. Velmi zajímavý je jeho podcast s názvem Jak efektivně řídit firmu. Určitě si ho poslechněte, a pokud vás zaujme, přihlaste se v iTunes k odběru či sledujte facebookovou stránku, abyste se dozvěděli více na dané téma.